Keramikas. Nuo 1990 m. Lietuvos dailininų sąungos narys. 1975 m. baigė Kauno aukštesniąją meno mokyklą. 1986 m. baigė Vilniaus valstybinį dailės institutą. Dalyvauja respublikinėse ir tarptautiėse parodose (Rusijoje, Latvijoje, Estijoje). Surengė personalinių parodų Šiauliuose, Vilniuje ir Klaipėdoje. Darbų įsigijo pririvatūs JAV, Australijos, Vokietijos, Slovėnijos, Rusijos kolekcininkai.